Program konference

PLÉNUM - Středa 7. září 2022 (9.15 - 16.30 hod.)

8.30 - 9.15

Registrace účastníků

9.15 - 9.30

Felipe SÁNCHEZ LÓPEZ, Eduard NOVOTNÝ

Zahájení - úvodní slovo

9.30 - 9.50

Věra BARDOŇOVÁ

Aktivizace seniorů - příklad dobré praxe

9.50 - 10.05

COFFE BREAK

10.05 - 10.45

Hana BAUŠOVÁ, Roman KRBATA

Panelová diskuse I (Pobytové sociální služby v ČR a SR) 

10.45 - 10.55

Obchodní přednáška - NAM system, a.s.

10.55 - 11.20

Marie PETRÍKOVÁ

Epidemiologické standardy v sociálních službách

11.20 - 11.45

Tereza DVOŘÁKOVÁ, Marek TEJZR

Indikátory kvality (certifikace) - Alzheimerova demence

11.45 - 11.55

Obchodní přednáška - KVL Group, s.r.o.

11.55 - 12.30

Dagmar KLUČKOVÁ

Alzheimer uzel - příklad dobré praxe

12.30 - 14.00

OBĚDNÍ PŘESTÁVKA

14.00 - 14.25

Felipe SÁNCHEZ LÓPEZ

PR v sociálních službách - Je to vůbec potřeba?

14.25 - 14.35

Obchodní přednáška - MYVET R&D, s.r.o.

14.35 - 15.00

Silvie TOMŠÍKOVÁ

Průběh transformace sociálních služeb - příklad dobré praxe

15.00 - 15.15

COFFE BREAK

15.15 - 16.00

Renata KAINRÁTHOVÁ, Viera HLAVATÁ

Panelová diskuse II (Terénní sociální služby v ČR a SR)

16.00 - 16.25

Silvie TOMŠÍKOVÁ

AUTISM FRIENDLY ARCHITECTURE - bydlení pro lidi s autismem

16.25 - 16.30

Ukončení I. dne

WORKSHOPY - Středa 7. září 2022 (10.15 - 15.35 hod.)

10.15 - 10.50

Markéta PUČÁNOVÁ

Jak může psychika ovlivňovat život člověka - kazuistika nevidomé ženy

10.50 11.10

Obchodní přednáška - MSM, spol. s r.o.

11.10 - 11.45

Jana KLVAČOVÁ

Bazální stimulace v pobytové sociální službě

11.45 - 12.30

Jarmila ZBOŽÍNKOVÁ

Nemocnice a co dál

12.30 - 14.00

OBĚDNÍ PŘESTÁVKA

14.00 - 14.45

Marcela HAUKE

Péče o osoby s demencí v domácím prostředí

14.45 - 15.05

Obchodní přednáška - ČSOB, a.s.

15.05 - 15.35

Miroslav FERENČÍK

Léčba bolesti seniorů


PLÉNUM - Čtvrtek 8. září 2022 (9.30 - 10.45 hod.)

9.30 - 10.15

Lubomír VRAJ

Reminiscence jako cesta k důstojnosti klientů

10.15 - 10.45

Jakub KONÍČEK

Zaměstnávání lidí s hendicapem v praxi

Přednášející

PhDr. Felipe Sánchez López, MBA, MPH - ředitel, Domov u rybníka Víceměřice

Eduard Novotný - starosta obce Víceměřice

Bc. Věra Bardoňová - vedoucí aktivizace, Domov u rybníka Víceměřice

Mgr. Hana Baušová - ředitelka, Domov pro seniory Blatná

Ing. Mgr. Roman Krbata, PhD., MBA - ředitel, Domov Javorina, Bzince pod Javorinou

Mgr. Marie Petríková - certifikovaný specialista v oboru epidemiologie a hygieny

Mgr. Bc. Markéta Pučánová, DiS., MBA - vedoucí Domova pro seniory, Domov u rybníka Víceměřice

Jana Klvačová - aktivizační pracovník, Domov u rybníka Víceměřice

Mgr. Lubomír Vraj - vedoucí sociálního úseku, Domov seniorů POHODA Olomouc

Bc. Jarmila Zbožínková - zdravotně sociální pracovník, Nemocnice AGEL Prostějov

Mgr. Marek Tejzr - ředitel, Domov Sluníčko Ostrava

Mgr. Tereza Dvořáková, DiS. - Domov Sluníčko Ostrava

Mgr. Dagmar Klučková, DiS. - ředitelka, Sociální služby města Kroměříž

Mgr. Silvie Tomšíková, MBA - ředitelka, Domov Kamélie Křižanov

Ing. Renata Kainráthová - viceprezidentka pro terénní služby APSS ČR

Mgr. et Bc. Viera Hlavatá, MSc. - koordinátor oše. starostlivosti, ADOSKA Trnava

Jakub Koníček - OZS sociální podnik, s.r.o.

Mgr. Marcela Hauke - ředitelka, Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

MUDr. Miroslav Ferenčík - anesteziolog a algeziolog, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach