III. ročník česko-slovenské konference ve dnech 2. - 3. května 2024 (Hotel FLORA Olomouc)

VÍCEMĚŘICKÉ DNY

poskytovatelů sociálních služeb

VÍCEMĚŘICKÉ DNY poskytovatelů sociálních služeb je česko-slovenská konference zaměřená nejen na pobytové služby, ale i ty terénní. Příklady dobré praxe, transformace, inovace..., i to jsou témata konference, která se bude konat ve dnech 4. - 5. května 2023 v Hotelu Flora Olomouc.

Naše myšlenka uspořádat konferenci byla velice hluboká a snahou je připravit vzdělávací akci pro naše kolegy. Mnoho z nás dělá svou práci skvěle, tak proč se o to nepodělit a neukázat to i ostatním. Vzájemným propojením českého a slovenského prostředí sociální péče chceme ukázat možnosti, způsoby nebo i nápady, které kvalitu nabízených služeb někam posunou. Vzájemná spolupráce může být prospěšná pro obě strany a srovnání obou zemí inspirativní pro každého z nás.

Dějištěm I. ročníku VÍCEMĚŘICKÝCH DNŮ byl ve dnech 7. - 8. září kongres hotel Allvet nedaleko Vyškova, který svým prostředím vyniká v širokém okolí. Program byl rozdělen na workshop a plénum, ​​kde probíhala hlavní část kongresu. Součástí odborného programu byly dvě panelové diskuse za aktivní účasti českých a slovenských poskytovatelů. Diskuse byly zaměřeny na pobytové i terénní služby a vzájemné porovnání sociálního zabezpečení obou zemí. Financování, personální normativy, vysoké ceny energií nebo ochrana zdraví při práci byly jedny ze společných témat diskutujících. Zajímavostí bylo řešení BOZP v terénních službách během pandemie, používání ochranných pomůcek nebo metodiky, jakými se jednotliví poskytovatelé řídili.

Místo konání

Hotel Flora Olomouc

Krapkova 439/34, 779 00, Olomouc  


Parkování

Hotel Flora Olomouc

pakoviště a garáže