IV. ročník česko-slovenské konference ve dnech 24. - 25. dubna 2025 (Hotel FLORA Olomouc)

VÍCEMĚŘICKÉ DNY

poskytovatelů sociálních služeb

VÍCEMĚŘICKÉ DNY poskytovatelů sociálních služeb je česko-slovenská konference zaměřená nejen na pobytové služby, ale i ty terénní. VI. ročník konference, která se bude konat ve dnech 24. - 25. dubna 2025 v Hotelu Flora Olomouc.

Naše myšlenka uspořádat konferenci byla velice hluboká a snahou je připravit vzdělávací akci pro naše kolegy. Mnoho z nás dělá svou práci skvěle, tak proč se o to nepodělit a neukázat to i ostatním. Vzájemným propojením českého a slovenského prostředí sociální péče chceme ukázat možnosti, způsoby nebo i nápady, které kvalitu nabízených služeb někam posunou. Vzájemná spolupráce může být prospěšná pro obě strany a srovnání obou zemí inspirativní pro každého z nás.

Dějištěm I. ročníku VÍCEMĚŘICKÝCH DNŮ byl ve dnech 7. - 8. září kongres hotel Allvet nedaleko Vyškova, který svým prostředím vyniká v širokém okolí. Program byl rozdělen na workshop a plénum, ​​kde probíhala hlavní část kongresu. Součástí odborného programu byly dvě panelové diskuse za aktivní účasti českých a slovenských poskytovatelů. Diskuse byly zaměřeny na pobytové i terénní služby a vzájemné porovnání sociálního zabezpečení obou zemí. Financování, personální normativy, vysoké ceny energií nebo ochrana zdraví při práci byly jedny ze společných témat diskutujících. Zajímavostí bylo řešení BOZP v terénních službách během pandemie, používání ochranných pomůcek nebo metodiky, jakými se jednotliví poskytovatelé řídili.

II. ročník VÍCEMĚŘICKÝCH DNŮ se odehrál ve dnech 4. - 5. května 2023 v HOTELU FLORA v Olomouci. Tématy konference bylo individuální plánování, vigilní kóma, příklady dobré praxe, myšlenkové mapy a benchmarking v sociálních službách. Zajímavostí byla přednáška Mariety Kováčové, která popisovala skutečný příběh jejího syna Maxima, který vigilním kómatem prošel. Mimo vzdělávání se účastníci mohli rozptýlit ve fotokoutku či virtuální realitě.

Místo konání

Hotel Flora Olomouc

Krapkova 439/34, 779 00, Olomouc  


Parkování

Hotel Flora Olomouc

pakoviště a garáže