Základní informace

Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Víceměřice 32, 798 26 Nezamyslice
IČO: 71197729
Statutární zástupce: PhDr. Felipe Sánchez López, MBA, MPH
Zřizovatel: Obec Víceměřice, Víceměřice 26, 798 26
Identifikátor datové schránky: zezkjef
E-mail: info@domovurybnika.cz


Domov u rybníka Víceměřice je příspěvkovou organizací, která se nachází v jižní části Olomouckého kraje v okrese Prostějov v malé obci Víceměřice. Domov u rybníka je umístěn v bývalém Metternichově zámečku. Organizace zajišťuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Organizace je pobytové zařízení s celoročním nepřetržitým provozem, které svým obyvatelům zajišťuje komplexní péči, zabezpečuje prožívání důstojného a bezpečného života a současně také nabízí aktivizační a terapeutické činnosti. Domov zajišťuje uživatelům zdravotní a ošetřovatelskou péči prostřednictvím praktických a odborných lékařů a ošetřovatelskou péči prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Veškerý personál se svým přístupem k obyvatelům Domova snaží při důsledném naplňování Standardů kvality sociálních služeb vytvářet atmosféru, ve které se obyvatelé skutečně mohou cítit jako doma. O uživatele se stará odborně vyškolený personál a je zabezpečeno kompletní technicko - hospodářské zázemí. 


Domov u rybníka Víceměřice

příspěvková organizace

Mentální nebo kombinované postižení

(od 18 let)

Kapacita služby: 95 míst

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Snížená soběstačnost z důvodu věku

(od 65 let)

Kapacita služby: 33 míst

Domov pro seniory

Alzheimerova nebo jiná demence 

(od 50 let)

Kapacita služby: 72 míst

Domov se zvláštním režimem

Lehké až stredně těžké mentální postižení

(18 - 64 let)

Kapacita služby: 6 míst

Chráněné bydlení