Platba v českých korunách (CZK)

Platby pro Českou republiku

Číslo účtu

215752429/0300

Variabilní symbol

7920221

Variabilní symbol Galavečer

7920222

Specifický symbol

IČO organizace

Poznámka

jméno účastníka a organizace

Suma

2.290 Kč

Platby pro Slovensko (SEPA)

Číslo účtu

CZ65 0300 0000 0002 1575 2429

Variabilný symbol

7920221

Variabilný symbol Galavečer

7920221

Specifický symbol

IČO organizace

Poznámka

jméno účastníka a organizace

Suma

2.290 Kč