Platba v českých korunách (CZK)

Platby pro Českou republiku

Číslo účtu

215752429/0300

Variabilní symbol

číslo faktury

Variabilní symbol Galavečer

číslo faktury

Specifický symbol

IČO organizace

Poznámka

jméno účastníka a organizace

Suma

2.790 Kč

Platby pro Slovensko (SEPA)

Číslo účtu

CZ65 0300 0000 0002 1575 2429

Variabilný symbol

číslo faktury

Variabilný symbol Galavečer

číslo faktury

Specifický symbol

IČO organizace

Poznámka

jméno účastníka a organizace

Suma

2.790 Kč