Platba v eurech (€)

Platby pro Slovensko (SEPA)

Číslo účtu

CZ24 0300 0000 0003 0680 7552

Variabilný symbol

číslo faktury

Variabilný symbol Galavečer

číslo faktury

Specifický symbol

IČO organizace

Poznámka

jméno účastníka a organizace

Suma konference

109 €

Suma Galavečer

39 €