VÍCEMĚŘICKÉ DNY 2022 (7.- 8.září 2022, Hotel Allvet Drnovice)