I. ročník konference 2022

VÍCEMĚŘICKÉ DNY

Místo konání: Hotel Allvet Drnovice

Datum: 7. - 8. září 2022

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

TRANSFORMACE

INOVACE

První zářijový týden patřil akci, která napsala svoji první kapitolu. Česko-slovenská konference pro poskytovatele sociálních služeb byla ojedinělou akcí svého druhu, jejíž záštitu si pod svá křídla vzal Domov u rybníka Víceměřice. Organizace je poskytovatelem 4 sociálních služeb v pobytové formě a leží v jižní části Olomouckého kraje. Prvotní myšlenka vzešla ze vzájemné spolupráce českých a slovenských poskytovatelů. Když už spolupráce funguje v různých formách, proč nepřipravit konferenci, kde by vzájemná kooperace a výměna informací byla ještě intenzivnější. Vzhledem ke geografické poloze Víceměřic je lokalita dostupná pro poskytovatele i ze Slovenska a nebylo více třeba k tomu, aby příprava této konference dostala zelenou.

Dějištěm I. ročníku VÍCEMĚŘICKÝCH DNŮ byl ve dnech 7. - 8. září kongres hotel Allvet nedaleko Vyškova, který svým prostředím vyniká v širokém okolí. Program byl rozdělen na workshop a plénum, ​​kde probíhala hlavní část kongresu. Součástí odborného programu byly dvě panelové diskuse za aktivní účasti českých a slovenských poskytovatelů. Diskuse byly zaměřeny na pobytové i terénní služby a vzájemné porovnání sociálního zabezpečení obou zemí. Financování, personální normativy, vysoké ceny energií nebo ochrana zdraví při práci byly jedny ze společných témat diskutujících. Zajímavostí bylo řešení BOZP v terénních službách během pandemie, používání ochranných pomůcek nebo metodiky, jakými se jednotliví poskytovatelé řídili.

"Bylo zajímavé sledovat, s jakými problémy se musí poskytovatelé vypořádat a jaké možnosti mají k dispozici na jedné či druhé straně."

Současně byl program doplněn o zajímavé odborné přednášky, některé z nich měly svoji premiéru a poprvé byly prezentovány právě zde jako příklady dobré praxe. Všechny potěšila účast kolegů ze Slovenska, kteří byli přínosem v odborném programu a pomohli nám nahlédnout na fungování sociálních služeb našich jihovýchodních sousedů. Oba systémy vycházejí ze stejného základu, ale jsou zde odlišnosti, ať už ve financování, personálním obsazení nebo poskytování péče. Tyto dva dny nám ukázaly, že vzájemná spolupráce je inspirativní a poučná pro obě strany. Vidíme zde velkou příležitost navázat partnerství nejen v rámci výměny informací, ale také stáží pro zaměstnance, či dokonce navázání kontaktů mezi klienty.

První den konference byl ukončen společenským večerem, během kterého vystoupil "Hánácké sóbor Hruška" a atmosféru zpříjemnil DJ, který hrál až do ranních hodin. Druhý den pokračoval odborným programem v dopoledních hodinách. Samozřejmostí byli i obchodní partneři, bez jejichž pomoci by nebylo možné takovou akci zorganizovat.